سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خونریزی مداوم بینی

دلیل مدام خون دماغ شدن؟

دلیل مدام خون دماغ شدن؟ نتایج بررسی های محققان نشان می دهد چندین داروی ضدانعقاد خون وجود دارد که باعث افزایش خطر خونریزی بینی می شوند. خون دماغ خون دماغ شدن...