پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خونریزی داخل بدن

خونریزی داخل بدن با حوادث! + عکس

خونریزی داخلی بدن یکی از مهم ترین عوارض آسیب ها و حوادث می باشد. معمولا جراحت های آشکار خونریزی می کنند که نیاز به رسیدگی فوری دارند. خونریزی داخلی هم بعد از یک آسیب...