شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خوش پوش ترین مرد جهان

خوش پوش ترین پیرمرد جهان +عکس

خوش پوش ترین پیرمرد جهان مد چیزیست که با زمان تغییر می کند، اما مدهای خاص زمان ندارند. نگاهی به این جنتلمن مسن، Günther Krabbenhöft که به تازگی در برلین عکاسی شده، بندازید....