دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خوشنویسی که پس از قطع دست راست‌اش با دست دیگر هم استاد شد