جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خوزستان

انصراف ۱۸ نامزد انتخاباتی در خوزستان

از زمان آغاز مهلت نام نویسی نامزدهای انتخاباتی ۳۱۸ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۰۲ نفر رد صلاحیت شدند و در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر در سراسر استان برای تصدی ۱۸ کرسی...