سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خودكشي دختر

خودکشی دختری بدلیل جوش صورتش

یک دختر انگلیسی به دلیل افسردگی ناشی از «آکنه» صورتش خود را به دار آویخت. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —     در ادامه...