سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خودكشي دختر جوان بعد از تجاوز به او

خودكشي دختر جوان بعد از تجاوز در مهماني

تحقیقات ماموران پلیس در مورد مرگ مشکوک دختری که موردتعرض چند جوان ثروتمند قرار گرفته‌بود در حالی در دستورکار قرار دارد که خانواده وی مدعی‌ هستند این دختر خودکشی...