پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خودرو 4 مرداد 91

احتمال افزایش قیمت خودرو

      اگر قیمت خودرو با قیمت ارز جدید محاسبه شود، بازهم شاهد افزایش قیمت خودرو در سال جاری خواهیم بود...     ...