خودروی شاسی بلند چینی

عکسهای خودروی شاسی بلند چینی تولید داخل

عکسهای خودروی شاسی بلند چینی تولید داخل خودروی MVM X33 به عنوان مدلی استراتژیک از محصولات شرکت مدیران خودرو،ازمدتها قبل در بازار حضور داشته و به سرعت با تبلیغات دهان...