جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خوداری از بیعت با ابوبکر البغدادی