یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خواهر و برادری که به طرز عجیبی حرف می زنند

خواهر و برادری که رنگ پوستشان سبزه!!!

  خواهر و برادری که رنگ پوستشان سبزه - رنگ پوست سبزه این دو در انگلیس پیدا شدن که……….. با یکدیگر خواهر و برادر بودند و رنگ پوستشان به طرز عجیب و باورنکردنی...