دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خوانندگی زنان

نظر مراجع تقلید درمورد خوانندگی زنان ..!

نظر مراجع تقلید درمورد خوانندگی زنان ..! خوانندگی زنان و اینکه این روزها شاهدیم که در برخی محافل، زنان به عنوان خواننده حضور دارند؛ اما حکم شرعی این موضوع چیست.؟...