خواننده زن مشهور ایران: برای رفتن به لس آنجلس حتی وسوسه نشدم