دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

خواص پياز

لاغری با خوردن پیاز

    لاغری با خوردن پیاز     زيرميزي: مصرف پیاز از بروز چاقی در افراد جلوگیری می کند. کیر خوردن بر اساس مطالعات اخیر دانشمندان، مصرف پیاز از بالا...