چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خواص میوه با توجه به رنگش

خواص میوه ها با توجه به رنگشان

 میوه و سبزی - در اولین قدم این رنگ اشیا است كه شما را به طرف آن شیء جذب و یا از آن دور می‌كند.در واقع احساس آرامش،لذت ناراحتی،تنش،صلح و دوستی و ... همه و همه در پرتو...