سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خواستگاری دخترها

چرا دخترها خواستگاری نمی‌کنند

در حوزه انتخاب، بدون هیچ شک و تردید، زنان و دختران حق انتخاب دارند و معمولا در بیشتر موارد، وقتی کسی به خواستگاری آنها می آید، می توانند در مورد آن فرد تحقیق کنند و پس...