شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خواستار آغاز فوری مذاکرات

اوباما خواستار آغاز فوری مذاکرات با تهران

رئیس جمهور آمریکا شب گذشه در سخنانی با تاکید بر اینکه برنامه هسته ای ایران تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست خواستار آغاز فوری مذاکرات ۱+۵ با تهران شد.... — – — – — – — – —...