سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خوابیدن زیاد

عوارض خوابیدن زیاد

عوارض خوابیدن زیاد خواب نیاز فیزیولوژیک بدن است و باعث بازسازی تعادل جسمی، روحی و حفظ انرژی می شود. ما به طور متوسط در شبانه‌روز به 7 تا 8 ساعت خواب نیازمندیم. به...