دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خوابیدن در قبر

واکنش شدید هنرمندان به موضوع گورخواب ها

واکنش شدید هنرمندان به موضوع گورخواب ها کسی از گرسنگی وبی پناهی شما شرمنده نیست؛زیرا هرگز کسی از غذای خود از زیارت ها و سفرهای خود واز جشن ها وبریز وبپاش های خود...