یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خنگی،نتیجه دیر خوابیدن

خنگی،نتیجه دیر خوابیدن

    تحقیات جدید نشان می دهد کودکانی که بعد از ساعت 9 شب می خوابند یا ساعت خواب نامنظم دارند،از نظر هوشی ضعیف تراز کودکانی هستند که سر وقت می خوابند،این...