یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خنده عاملی مفید علیه استرس

خنده،عاملی مفید علیه استرس

      خندیدن برای قلب خوب است+ ادامه مطلب خندیدن در جمع دوستان یا با دیدن یک فیلم کمدی، برای روحیه خوب است.نتایج یک مطالعه که به تازگی در پاریس در...