دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خلقت حیوانات

دلیل خلقت حیوانات!

کدامین آیات دلیل بر خلقت حیوانات می‎باشد؟ و اساسا چرا خداوند متعال حیوانات را خلق کرده است؟...     ...