سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خطر حمله قلبی

ناتوانی جنسی آقایان خطر حمله قلبی را در پی دارد

ناتوانی جنسی خطر حمله قلبی را در پی دارد

 ناتوانی جنسی مساوی با حمله قلبی تحقیقات جدید پژوهشگران حاکی از اینست که آقایانی که در روابط جنسی ضعیف هستند بیشتر به بیماریهای قلبی دچار میشوند . این افراد...