خطرناك ترين جاي آمريكا

خطرناک ترین جای آمریکا کجاست؟

مترو فیلادلفیا به عنوان خطرناک ترین منطقه در آمریکا معرفی شد. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — به نقل از باشگاه خبرنگاران به نقل از...