شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خطرات چای کله مورچه ای

چای کله موچه یا همان باروتی نخرید!

چای کله موچه یا همان باروتی نخرید! به گفته یک متخصص علوم و صنایع غذایی، چای شکسته، برگی، قلمی و انواعی که از برگچه‌های بالایی بوته چای تهیه شده باشد، بهترین انواع...