پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خطرات پرمویی بینی و گوش

خطرات پرمویی بینی و گوش ؟!!

خطرات پرمویی بینی و گوش ؟!! موهای داخل بینی و گوش را نباید با سلول‌های مژک‌‌دار داخل بینی اشتباه گرفت. بخش دارای پوست داخل بینی و گوش، موهایی دارد که وظیفه آنها...