جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خطرات سوراخ کردن گوش

توصیه هایی در رابطه با سوراخ کردن گوش

هشدار هایی در رابطه با سوراخ کردن گوش

 عوارض سوراخ کردن گوش   سوراخ کردن گوش را به متخصص بسپارید سوراخ کردن گوش کودکتان را به پزشک بسپارید و به مراکز درمانی مراجعه کنید تا با استفاده از لوازم...