جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خصوصیت ویندوز ۸

چیزهایی که از ویندوز ۸ نمی‌دانیم

می‌دانیم که قرار است به ویندوز ۸، امکانات متفاوت و خوبی اضافه شود اما چیزی را که هنوز نمی‌دانیم مشکلات و معضلات ویندوز جدید با امکانات قبلی است....     ...