دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خصوصیات فرد افسرده

نشانه های بارز افسردگی

نشانه های بارز افسردگی   مشخصه بارز افسردگی، درد و رنج حاصل از طرد شدگی است که وجودش خودباوری انسان را به شدت تحلیل می برد در حالی که وقایع خوب فقط احساس شادمانی...