پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خصوصیات افراد مثبت اندیش

تست سنجش میزان منفی نگری و مثبت نگری

تست سنجش میزان منفی نگری و مثبت نگری با کمک این تست شخصیت شناسی می توانید بفهمید چه میزان منفی نگر یا مثبت نگر هستید و امید شما به آینده چقدر است بهتر است روحیات...