سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

خصوصيات همسر خوب

با این افراد ازدواج نکنید

با این افراد ازدواج نکنید اولش همه چیز خوب است، مثل آوای دهل اما کافی است کمی بیشتر به آدم های اطراف نزدیک شوی تا کم و کسری های آنها و البته خودت را در برقراری یک...