دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خش‌‌های CD

خمیردندان و خش‌‌های CD

هر زمانی که یک مشکلی در تکنولوژی وجود داشته باشد که عموم مردم درباره آن اطلاعات کاملی نداشته باشند، افسانه ها و داستان های محلی (چه درست و چه غلط) به کار گرفته می شوند...