دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

خستگی مفرط چشم

آیا احساس خستگی مفرط می کنید؟

آیا احساس خستگی مفرط می کنید؟ هر وقت که بیمار می شوید، سیستم ایمنی بدن انرژی زیادی برای مقابله با آن صرف می‌کند. این امر باعث می‌شود که شما احساس خستگی و بی‌حالی...