سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خر خر ها

پادشاه خر ها …!

  این خر جز نوادر سلسله نژاد خر هاست که برای اولین بار سواره شده ! پادشاه خر...