دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خرید هندوانه سالم

هشدارهای بهداشتی درباره خرید هندوانه

هشدارهای بهداشتی درباره خرید هندوانه بهتر است از خرید هندوانه هایی که سوراخ شده و یا ترک خورده اند پیشگیری کنید و سعی کنید هندوانه های کاملا بسته خریداری...