پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خروج برخی از برندهای خودرو از بازار

خروج برخی از برندهای خودرو از بازار / عکس

خروج برخی از برندهای خودرو از بازار / عکس دلایل متعددی برای خروج یک برند از بازاری خاص وجود دارد. علت اصلی ممکن است پایان کار برند مذکور و تعطیلی آن باشد. عامل دیگر...