دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

خرفه

مزایای مصرف خرفه در افطار

مزایای مصرف خرفه در افطار یک کارشناس طب سنتی گفت: خرفه سرد و تر بوده و برگ و ساقه خرفه مسکن صفرا است و حرارت خون, کبد و معده را تسکین می‌بخشد، همچنین سبزی آن مفید در...