جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خرداد نیوز

فهرست قطعی کابینه یازدهم

عصر ایران:  خرداد نیوز که توسط نزدیکان دکتر حسن روحانی اداره می شود، فهرست زیر را به عنوان لیست قطعی اعضای کابینه روحانی منتشر کرد: 1-وزیر آموزش و پرورش: محمد علی...