چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خرج اضافي

شکايت به خاطر غيبت در جشن تولد +عکس

در يک اتفاق بسيار عجيب اعضاي يک خانواده به خاطر شرکت نکردن فرزندشان در يک جشن تولد کوچک مورد اتهام قرار گرفتند و صاحب خانه از آن ها به علت غيبت و ايجاد خرج هاي...