سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خدمات اینترنتی

مدیر اجرایی یاهو با مدارک تحصیلی قلابی

شرکت خدمات اینترنتی یاهو به دوره کوتاه تصدی آخرین مدیر اجرایی خود پایان داد چرا که فاش شدن این مسئله که وی در رابطه با سوابق تحصیلی خود اطلاعات نادرستی ارائه داده...