پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خداحافظی پرسپولیس با سوشا مکانی

وداع پرسپولیس با سوشا مکانی!

وداع پرسپولیس با سوشا مکانی! سوشا که عصر یکشنبه از زندان آزاد شد اما ساعت ها پشت در اوین ماند تا عکاسان دست از سرش بر دارند و بتواند با آرامش از محدوده زندان خارج شود...