خداحافظی ستاره سینمای ایران از بازیگری

خداحافظی ستاره سینمای ایران از بازیگری

خداحافظی ستاره سینمای ایران از بازیگری ابوالفضل پور عرب، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون درباره وضعیت جسمانی خود گفت: مدت طولانی را در بستر بیماری بودم و اکنون...