پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خبر پیوستن انصاری فرد به پرسپولیس

کریم انصاری فرد به پرسپولیس پیوست

    به پزارش زیرمیزی،مهاجم جوان تیم ملی که برای پیوستن به پرسپولیس با مسئولان این باشگاه به توافق رسیده است آخرین سهمیه لیگ برتری این تیم خواهد...