پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خبر های هک شدن وب سایت کریمی

وب سایت علی کریمی توسط یک هکر هک شد

 وب سایت علی کریمی توسط یک هکر هک شد این روزها که بازار هکرها داغ شده است با خبر بهت آور هک شدن وب سایت علی کریمی رو به رو شدیم…به گزارش سرویس ورزشی ، وب سایت شخصی...