دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خبر هایی از استیضاح حسینی

تمامی خبر ها در رابطه با استیضاح حسینی

    امروز حسینی وزیر امور اقتصاد ایران برای استیضاح حاضر شد... در ادامه مطلب... سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی سومین وزیر استیضاحی دولت...