پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خبر فروردين 91

بی بی قصه های مجید درگذشت

مادر بزرگ قصه های مجید در ۸۹ سالگی بر اثر بیماری و کهولت سن امروز در نجف آباد اصفهان درگذشت....     ...