چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خبر آندروید

کاربران سیستم آندروید خانه تکانی کنند

کاربران دستگاه‎های دارای سیستم عامل آندروید می‌توانند از چند راهکار برای خانه‌تکانی دستگاه آندرویدی خود استفاده کنند و با تغییر جزئی حس بهاری به آن بدهند. در...