شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خبرگزاری رویترز

بهترین عکس رویترز

بهترین عکس رویترز خبرگزاری رویترز، عکسی از یک کودک در حال تقلید نمازخواندن در مسجدی در شهر استراسبورگ فرانسه را به عنوان بهترین عکس تولیدی خود انتخاب کرد.این عکس،...