خبرهای جدید از زمین لرزه دشتی زلزله 6.1 ریشتری 20 فروردین 1392