دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خانه های مجردی

در خانه‌ های مجردی دختران چه می گذرد؟

از منظر روان‌شناسی، در بررسی این پدیده باید به نکات مثبت آن نیز توجه کرد. بهترین الگوی استقلال دختران جوان در ایران، استقلال در سایه نظارت و حمایت خانواده و در نظر...